Ple ordinari de dia 15 de març de 2018

Sessió ordinària de Ple de dia 15 de març de 2018

Ordre del dia:

Ple 1-6

 

 

 

 

 

 

Ple 7-10
 

 

Assabentats i Mocions.

Precs i preguntes.