Ple extraordinari de dia 3 de febrer de 2015

Sessió extraordinària de dia 3 de febrer de 2015.

Ordre del dia de la sessió:

1.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 24 de les bases d’execució del pressupost general de 2015.