Ple extraordinari de dia 26

Sessió Extraordinària de ple de dia 26 de febrer de 2018.
Ordre del dia:
1-Proposta aprovació de l’Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2018.
2-Proposta d’aprovació de modificació de crèdit, modalitat de suplement de crèdit, del pressupost de l’exercici 2018.