Ple extraordinari de 20 d’octubre

Imatges de la sessió extraordinària de dijous dia 20 d’octubre:

Ordre del dia de la sessió:

  1. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, Impost sobre béns immobles.
  2. Aprovació de la proposta de modificació pressupostària , crèdit extraordinari CE 13/16.
  3. Aprovació de la modificació pressupostària , suplement de crèdit SC 12/16. Aplicació superàvit pressupostari per amortització de préstecs.