Ple Extraordinari de 19-gener-2016

Sessió extraordinària del Ple a sol·licitud dels regidors i regidores Jaime Servera Esteva, Salvador Servera Morey, Antoni Canovas Miquel, Antoni Oliver Salas i Maria Isabel Prieto Nebot. Celebrada el dia 19 de gener de 2016

Ordre del dia de la sessió:

1. En vista de la sentència núm. 280/2014 del 06/10/2014 i la sentència no recurrible núm. 532 del 22.09.2015 posa clarament de manifest greus irregularitats amb el procediment tant administratiu com en l’execució de les obres del tram I del Carril Bici, les quals suposen també greus conseqüències econòmiques per a la ciutadania serverina proposem l’aprovació de la retirada de la placa instal·lada en motiu de la inaguració, l’any 2008 a l’inici del carril cicloturístic, Tram I, que va de Son Servera a Cala Millor amb el nom del batle José Barrientos

2. Proposta d’aprovació de sotmetre a estudi i anàlisi jurídic per part dels tècnics jurídics municipals la determinació de les possibles responsabilitats dels intervinents en tot el procediment administratiu i d’execució de les obres, (tècnics, polítics etc) d’aquest Tram I del Carril Bici.