Obtenció del graduat escolar de secundària

Els Serveis Educatius Municipals incorporen a la seva oferta educativa l’obtenció del graduat escolar de secundària.

A partir del pròxim curs 2015-2016 serà possible cursar els estudis per obtenir el graduat escolar de secundària a les Escoles Velles.

Aquests estudis s’estructuren en dos quadrimestres, període durant el qual s’imparteixen 6 assignatures repartides entre 20 hores setmanals. L’horari és de matí i com a únic requeriment s’estableix ser major de 18 anys o, si s’és menor d’aquesta edat, tenir un contracte de treball en vigor.