Noves freqüències de recollida de fems

A partir del dia 1 de desembre els contenidors actuals que hi ha repartits per tot el nucli de Son Servera es retiraran definitivament, a fi d’atorgar una millor imatge als carrers del poble. És per això que a partir d’aquest dia tots els habitants haureu d’utilitzar el servei de recollida de residus porta a porta que l’Ajuntament té a la vostra disposició.

El calendari de les freqüències de recollida porta a porta a partir del dia 1 de desembre serà el següent: