Nova Junta de la 3a. edat de Son Servera

A aquesta entrevista es presenta la Nova Junta Directiva de la Tercera Edat de Son Servera i els projectes prevists per executar dins aquest mandat.