Millores per les platges serverines.

Les platges del municipi de Son Servera promouran activitats que les faran més sostenibles i segures

Les platges del municipi de Son Servera gaudiran aquest estiu d’una sèrie de millores orientades al usuaris, tant en matèria mediambiental com de seguretat.

Per una banda, està prevista l’organització durant els mesos d’estiu de diferents jornades de jocs i activitats de sensibilització mediambientals, dirigides a nins i nines, tant pertanyents a les escoletes d’estiu, com turistes. Els tallers que es duran a terme durant aquestes jornades tendran un contingut variat. Així, uns es trobaran orientats al coneixement de les mides de seguretat de les platges, que tractaran aspectes tals com la interpretació del color de les banderes, recomanacions d’exposició solar… Un segon grup de tallers ajudarà els més joves a conscienciar-se sobre la cura del medi natural i l’impacte que suposa sobre aquest llençar residus a l’arena o a la mar. Per últim, el tercer grup de tallers mostrarà la flora i fauna marina.

A més, també s’organitzaran jocs populars, tornejos esportius, concursos de castells d’arena… i tot un seguit d’activitats de les quals s’anirà informant puntualment.

D’altra banda, una altra de les millores previstes, i que ha estat oferta i serà gestionada per l’empresa que cobrirà enguany el servei de vigilància i socorrisme a les platges, serà la distribució de polseres identificatives per aquells col·lectius més susceptibles de desorientar-se a les platges, com ara infants, persones majors o discapacitats. D’aquesta manera es facilitarà als socorristes la localització dels pares o tutors, cosa que augmentarà notablement la rapidesa i efectivitat d’aquesta tasca.

També està prevista la distribució entre els usuaris de cendrers reciclables, per, d’aquesta manera, evitar que les llosques es llencin a l’arena i contribuir a la neteja i manteniment de les nostres platges.

En conjunt, el que es pretén amb totes aquestes activitats és tenir unes platges més sostenibles i segures per a tothom, i promoure l’educació mediambiental entre els joves i els no tan joves, tot incloent activitats d’oci i lleure.