Millores a la platja de Cala Bona

L’Ajuntament de Son Servera, per mitjà de la Regidoria de Turisme, ha iniciat un pla de millores al Punt Accessible de la platja de Cala Bona amb la finalitat d’augmentar la seguretat i les prestacions i serveis a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.

Segons ha explicat la regidora de Turisme, Margalida Vives, atesa la demanda que va tenir la temporada passada, enguany s’ampliarà la plantilla de socorristes i l’horari de servei de bany assistit, que es prestarà diàriament de 10 h a 17 hores. El servei serà atès per un socorrista format en atenció a les persones amb discapacitat i amb coneixement d’idiomes.

Pel que fa al material accessible, està previst que sigui renovat gairebé totalment (caminadors, crosses amfíbies, material de flotabilitat, entre d’altres). A més, “valorant que entre els usuaris del punt accessible trobam diferents graus d’autonomia, enguany s’incorporaran línies de vida i sistemes acústics d’activació simple, per tal de facilitar al màxim l’accessibilitat i l’autonomia dels usuaris de les cadires amfíbies, sense renunciar a la seva seguretat”, ja declarat la regidora, que ha afegit que “enguany també incorporam una cadira amfíbia per a nins i hem substituït la dutxa de la platja per una dutxa adaptada”.

Per això, la Regidoria de Turisme, en col·laboració amb l’empresa adjudicatària del servei de socorrisme, treballarà en coordinació amb diferents centres, institucions i associacions, tant del municipi de Son Servera com dels municipis dels voltants (centres de dia, associacions de tercera edat, associacions de discapacitats, escoletes, etcètera) per tal d’organitzar accions concretes i sortides organitzades, a efectes de promocionar el punt accessible i que tots els residents puguin gaudir de les seves instal·lacions.