L’oposició denuncia el menyspreu de l’equip de govern

Ahir, els tres partits de l’oposició (PP, On Son Servera i MÉS) signaren un comunicat conjunt on denuncien el menyspreu que han rebut per part de l’equip de govern (PSOE-Independents). Després de la presentació de l’escrit, varen mantenir una entrevista amb la revista Cala Millor 7 i Tv Serverina, la qual podeu veure a continuació, així com el contingut del comunicat:

COMUNICAT DE L’OPOSICIÓ (PP, ON Son Servera i Més)

“D’ençà de la formació del nou consistori serverí, s’han donat alguns esdeveniments que posen de manifest la manca de voluntat per part de l’equip de govern (batllia especialment) de fer partícip l’oposició dins les seves possibilitats.

Són nombroses les ocasions en què aquests portaveus han sentit menyspreada la seva representativitat consistorial pel que fa alguns temes municipals i una opacitat injustificada.

Volem recordar que malgrat que l’equip de govern té 9 regidors i l’oposició 8, quantitativament representen a 1.705 votants i l’oposició nosaltres a 1.811, i creiem que mereixem un major respecte i informació

Denuncien la manca d’informació rebuda i la manca de voluntat per a la participació fora dels Plens.

La presa de decisions i transmesa als mitjans de comunicació sense abans comunicar-ho a l’oposició com la retirada del bus urbà, la possible creació d’una residència per a majors, el nomenament del cap de premsa, o la visita oficial de la Sra. Presidenta del Govern de les I.B descartant la convidada a l’oposició a algun acte en concret (desconeixent el contingut), són alguns dels temes que fan donar un toc d’atenció.

Aquest fet ha decebut l’actitud de partida del nou govern, instant a la correcció d’aquesta situació.

És curiós que paral·lelament es vagi redactant un codi ètic que recorda i exigeix la transparència i el consens necessaris per a dur a terme una legislatura democràtica i participativa de tots els grups electes.

Per altra banda, també transmetrem a la Sra. Batllessa la necessitat de crear la Junta de Portaveus per així promoure major agilitat i fluïdesa en els afers municipals, i sol·licitem una vegada més, que es presentin els acords de governabilitat del pacte entre PSOE i Independents, les directrius que marcaran aquests quatre anys, etc.

Jaume Servera…………………Portaveu del PP

Toni Cànovas…………………..Portaveu d’ON SS

Mariabel Prieto…………………Portaveu de MÉS “