L’Ajuntament posa en marxa un nou sistema de targeta moneder

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Son Servera han canviat la seva manera de fer arribar els aliments i productes bàsics a la ciutadania que ho pugui necessitar. Així, des d’ara, en lloc de fer donació d’aliments directament, l’Ajuntament disposa per a qui ho necessita d’una targeta carregable que servirà per adquirir aliments i productes de necessitats bàsiques en els comerços del municipi.Aquesta targeta tindrà un valor monetari definit pels Serveis Socials i que es correspon a la mateixa quantitat que la que es destinaria a aliments i que dependrà de la quantitat de persones que formin el nucli familiar.