L’Ajuntament inicia un projecte de suport escolar

L’Ajuntament de Son Servera, ha informat que va iniciar el passat 28 d’abril un projecte de suport escolar que finalitzarà a finals de juny, coincidint amb el termini del curs escolar, i està dirigit a alumnes desfavorits que presenten dificultats relacionades amb l’aprenentatge.
El projecte, de caire educatiu però coordinat entre els Serveis Socials i els Serveis Educatius de Son Servera, ofereix a aquests alumnes un espai d’estudi fora de l’horari escolar amb l’objectiu d’ajudar-los a adquirir les competències bàsiques i a desenvolupar una actitud positiva cap als estudis.
Els destinataris del taller de suport escolar d’enguany seran alumnes del municipi que cursin primer cicle d’ESO matriculats a l’IES Puig de sa Font i que tenguin pocs recursos, tant personals com socials, per seguir els seus estudis de manera autònoma. Es preveu que per al curs vinent 2016-2017 es pugui ampliar aquest programa a l’IES de Son Servera i als alumnes de Primària de Son Servera i Cala Millor.
La Regidora d’educació, Catalina Servera, ha assegurat que aquest projecte s’ha pogut dur a terme gràcies a una subvenció de l’IMAS corresponent al Programa de Suport a la Família i la Infància.