L’Ajuntament estima un estalvi de 100.000 € amb reciclatge

L’Ajuntament de Son Servera estima que haurà estalviat un total de 99.187,62 euros en matèria de tractament de residus durant el 2015 en relació amb l’exercici anterior, derivats de l’estimació que s’ha fet de l’estalvi de 76.678,96 € en la taxa d’incineració i dels 22.508,66 € que es preveuen ingressar per la venda de material reciclable.

La regidora de Comptes i Hisenda, Margalida Vives, ha explicat que “segons les dades estimades, hi ha un considerable increment de la recollida selectiva”, que passa d’un 13 % a un 19 % el 2015, en relació amb l’any anterior. Mentrestant i pel que fa als residus de rebuig, el percentatge abaixa d’un 87 % registrat el 2014 al 80 % durant l’any passat, “la qual cosa ha possibilitat que la taxa d’incineració sigui més baixa i que per tant els ciutadans hagin de pagar menys en el rebut corresponent”.