L’Ajuntament renova l’aula d’informàtica de l’Escola Municipal de Persones Adultes

L’Ajuntament de Son Servera, ha renovat íntegrament l’aula on s’imparteixen els cursos d’informàtica per a persones adultes, després de la instal·lació de deu equips complets nous, amb pantalles planes antireflectants i teclats ergonòmics

També se n’ha millorat tota la instal·lació i s’ha eliminat el cablejat vist de la sala que podia generar cert risc per a les persones usuàries, a més d’habilitar preses de xarxa perquè també s’hi puguin connectar ordinadors portàtils.

Amb el temps aquesta aula havia quedat obsoleta i algunes classes no es podien dur a terme per manca de programari o de sistemes operatius determinats, així que progressivament aquesta formació s’havia de limitar a informàtica molt bàsica, cosa que no correspon a l’actualitat tecnològica.

Ara, amb la renovació de la sala, a més d’oferir classes d’informàtica de major qualitat, també s’aniran incorporant nous usos, entre els quals cal remarcar:

  • Impartir part del curs PQPI d’auxiliar de serveis de restauració que s’estan fent per a joves d’entre 16 i 21 anys.
  • Ampliar el camp de formació d’ofimàtica i xarxes socials, per tal d’adaptar-se a les demandes dels alumnes i a la formació laboral.
  • Acollir cursos de formació per a treballadors relacionats amb l’Administració.
  • Facilitar l’ús de la sala per a altres cursos, com per exemple cursos d’idiomes que utilitzen la xarxa per fer exercicis i consultar diccionaris en línia, la pràctica oral amb àudios…
  • Ús per part dels Serveis Educatius per a les programacions que realitzem amb els nins i nines.
  • I, en general, acollir altres activitats que abans no es podien realitzar.