L’Ajuntament aprova rebaixes de taxes

L’Ajuntament ha informat amb el següent comunicat de la rebaixa de taxes per l’any 2015:

“El passat 23 d’octubre, es va a dur a terme un ple extraordinari en què la majoria dels punt aprovats suposaran una rebaixa en els rebuts dels imposts dels ciutadans de Son Servera durant el 2015.

La primera de les taxes que es veurà modificades és la corresponent al clavegueram. Aquesta taxa ha estat possible rebaixar-lagràcies a la disminució del cost de les factures realitzades per serveis externs, conseqüència d’una millora del manteniment amb personal propi de les bombes impulsores de tota la xarxa de clavegueram, la no-imputació de costs indirectes i una millora en el temps d’amortització de la xarxa de clavegueram, ja que s’han utilitzat nous materials. El conjunt d’aquestes mesures ha fet que el cost d’aquest concepte hagi passat d’aproximadament 900.000 euros a 540.000. I això ha permès rebaixar un 40 % la taxa a tots els ciutadans del municipi de Son Servera per a l’any 2015.

Una altra de les taxes que es veurà reduïda és la corresponent a la recollida de residus. En aquest cas, el percentatge de reducció serà d’un 10 %. La baixada serà possible gràcies a les millores incloses dins del contracte de recollida de residus, que es tradueixen en una reducció d’uns 90.000 €, la incorporació de la recollida d’iglús, la no-imputació dels costos indirectes i la disminució de les tones incinerades de residus sòlids. Tot plegat, una rebaixa global d’uns 220.000 € aproximadament, que es traduirà en el 10 %  de reducció per a tots els ciutadans durant el 2015.

Per últim, també va ser aprovada la rebaixa de l’impost sobre béns immobles (IBI). En aquest cas s’ha modificat el coeficient d’aplicació del 0,685 al 0,65 %, de manera que els imports dels rebuts el 2015 tornaran a ser de l’ordre dels que es varen pagar al 2013.”