La caiguda de la palmera provoca queixes dels veïnats

Cinc han estat, finalment, les persones ferides per la caiguda de la palmera al Port de Cala Bona, quatre adults i una nina de nou anys, tots ells amb ferides lleus. Aquest fet ha aixecat les protestes dels comerciants dels voltants del Port de Cala Bona. Cal recordar que, qui té competències al recinte portuari és el Govern Balear, mitjançant l’entitat Port de les Illes Balears, per tant, de l’administració autonòmica és la seva responsabilitat i manteniment de la zona. Ara, els comerciants es queixen, de què aquesta entitat pública, només s’hagi limitat, durant els darrers anys, a recaptar els imposts de les seves terrasses i no a cuidar la zona, fins que fa un any, el consistori serverí, davant la mala imatge que donava al turista, l’abandonament de jardins i zones verdes, va signar un conveni amb Ports de les Illes Balears, per fer-se càrrec del manteniment. Alguns dels comerciants pensen, que si s’haguessin destinat els doblers, que s’han recaptat, en conservar i millorar la zona, fets com el de la palmera, potser no passarien. Aquesta setmana que ve, tècnics de la Conselleria d’Agricultura, comprovaran l’estat de la resta de palmeres del Port per evitar altres caigudes.