Jornades d’Estudis Locals

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Son Servera convoca enguany unes noves Jornades d’Estudis Locals amb l’objectiu que totes les persones interessades en el coneixement i l’estudi de la cultura del poble hi puguin participar, ja sigui com a ponents o com a assistents.

Les jornades estan dirigides a investigadors, estudiants i persones interessades en la temàtica local i es duran a terme els dies 25 i 26 d’octubre de 2013 a les Escoles Velles de Son Servera.

El contingut de les ponències podrà ser de qualsevol disciplina científica o humanística, tenint com a única condició que l’objecte d’estudi sigui un tema vinculat al terme municipal de Son Servera.

Bases

  • – El contingut de les comunicacions podrà ser de qualsevol disciplina científica o humanística i haurà de tenir com a objecte d’estudi un tema vinculat al terme municipal de Son Servera.
  • – Caldrà presentar un resum de la comunicació conjuntament amb la sol·licitud d’inscripció del ponent. El resum no podrà excedir l’espai d’un foli DIN A4. El termini per fer la inscripció com a comunicant acaba el 27 de setembre de 2013
  • – Les comunicacions han de ser inèdites, i d’una extensió màxima de 25 folis DIN A4. S’haurà de presentar una còpia impresa i una còpia en format .doc amb lletra Times New Roman a 12 punts. El termini màxim per la presentació de les comunicacions serà dia 26 d’octubre del 2013.
  • – La presentació de la comunicació per escrit i del resum abans de les dates esmentades serà condició necessària per a la lectura de la comunicació i la seva posterior publicació.
  • – Cada ponent disposarà de 20 minuts per a la seva exposició a la qual seguiran 10 minuts de debat.

 

Per a més informació  i per a inscriure’s podeu possar-vos en contacte amb l’Arxiu Municipal de Son Servera (arxiu@sonservera.es – 971567002 ext.1104)