Jornades d’Estudis Locals

L’Ajuntament de Son Servera recorda que s’han convocat les jornades d’estudis locals amb l’objectiu que totes les persones interessades en el coneixement i l’estudi de la cultura del poble hi puguin participar com a ponents o com a assistents.

Les jornades estan dirigides a investigadors, estudiants i persones interessades en la temàtica local, i es duran a terme els dies 11 i 12 d’abril de 2014, a les Escoles Velles de Son Servera.

L’horari és el següent:

Divendres 11 d’abril

17:00 RECEPCIÓ I INSCRIPCIÓ

17:30 PRESENTACIÓ

18:00 LECTURA DE COMUNICACIONS

20:00 TAULA RODONA

 

Dissabte 12 d’abril

09:00 LECTURA DE COMUNICACIONS

11:00 DESCANS I BERENAR

11:30 LECTURA DE COMUNICACIONS

14:00 CLOENDA

 

Si estau interessats a participar com a ponents heu de formalitzar una inscripció i complir amb els següents requisits.

  • El contingut de les comunicacions podrà ser de qualsevol disciplina científica o humanística i haurà de tenir com a objecte d’estudi un tema vinculat al terme municipal de Son Servera.
  • Caldrà presentar un resum de la comunicació conjuntament amb la butlleta d’inscripció i un breu currículum del comunicant. El resum no podrà excedir l’espai d’un foli DIN A4. El termini per fer la inscripció com a comunicant acaba el 28 de març de 2014
  • Les comunicacions han de ser inèdites, i d’una extensió màxima de 25 folis DIN A4. S’haurà de presentar una còpia impresa i una còpia en format .doc amb lletra Times New Roman a 12 punts. El termini màxim per la presentació de  les comunicacions serà dia 11 d’abril del 2014.
  • La presentació de la comunicació per escrit i del resum abans de les dates esmentades serà condició necessària per a la lectura de la comunicació i la seva posterior publicació.
  • Cada comunicant disposarà de 20 minuts per a la seva exposició a la qual seguiran 10 minuts de debat.

Si estau interessats en assistir com a públic, us podeu inscriure a l’arxiu municipal, per telèfon o al web de l’ajuntament. El termini d’inscripció per assistir a les jornades acaba l’11d’abril de 2014. Es lliurarà un certificat d’assistència als participants inscrits.

 

Escoles Velles

C/ Sant Antoni, 23 — Son Servera

971567002 ext. 1104

arxiu@sonservera.es

www.sonservera.es