Ja pots treure el certificat de viatges per Internet.

Mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament ja és possible obtenir el certificat de viatges en pocs minuts.

Per aìxò, només necessita disposar d’usuari – pin del servei de Carpeta Ciutadana del consistori, o bé d’un certificat digital vàlid.

Si encara no disposa d’usuari – pin, possi’s en contacte amb l’ajuntament, o bé pots anar a les oficines d’Atenció al Ciutadà per obtenir-lo amb el teu document d’identitat.

Cal recordar que el certificat de viatges és preceptiu per poder gaudir de les bonificacions a les tarifes del trànsit regular entre les Illes Canàries, Cèuta, Melilla i Illes Balears amb la resta del territori nacional.