IV Camp de treball al Talaiot de Mestre Ramon

Fins el proper dia 25 d’abril, un grup de treball amb voluntaris de l’Organització Centre Cívic Internacional i voluntaris locals estan realitzant tasques d’excavació al jaciment de Mestre Ramon.