Intervenció ON tema Poliesportiu

A continuació, podeu veure la intervenció del portaveu d’ON, Toni Canovas sobre el tema del poliesportiu.