Informació del 9è dia de quarantena

A continuació Sa Batlessa i el Cap de Policia ens informen de la situació de la quarantena, arribat el 9è dia.