Inauguració Passeig Pintor Miquel Vives

El passat 16 de juliol es va inaugurar el Passeig Pintor Miquel Vives, a Cala Bona. El tram de carril bici de la carretera de Cala Bona a la Costa dels Pins s’ha convertit en aquest nou passeig, dedicat al pintor serverí.

Durant un emotiu homenatge, la família de Miquel Vives va destapar la placa,  que dóna nom a aquest passeig, que va ésser beneïda per Fra Pere Vallespir. L’obra, realitzada per l’escultor serverí Rogelio Olmedo, es basa en una de les obres del pintor, concretament en un quadre de la platja del Ratjolí.