Gàbies i falcons per controlar els coloms de l’Església Nova

La Regidoría de Medi ambient de l’Ajuntament de Son Servera, ha iniciat una campanya per controlar la població de coloms que viuen i nien a l’Església Nova. En aquesta primera fase, s’han instal·lat en els passadissos de la part alta de l’edifici dues grans gàbies per capturar vius als coloms que habiten a l’edifici. Cada gàbia té un colom viu dintre, a més de menjar i aigua, per alimentar aquest i els capturats. Les gàbies estaran controlades pels tècnics de Natura Parc que les revisaran dos dies a la setmana.

Les colomes capturades es destinessin a programes de conservació de la Fundació, quan siguin exemplars de raça mallorquina i la resta, sempre que els seus estats de salut ho permeti, s’ofereixen a entitats benèfiques.

Com a solució a llarg termini i un pic hagi minvat considerablement la població, es vol instal·lar una parella de falcons pelegrins amb el sistema de hacking. Amb aquest sistema es consolida el falco pelegrí com a depredador natural de la zona, passant a controlar de manera natural la població del colom.