Èxit de les figues

figuesLa conferència Les figues de les Illes Balears, oferida ahir vespre per l’apotecari llucmajorer, Montserrate Pons i Boscana, en l’actualitat, un dels millors experts del món en el tema de figues, va omplir la sal 8 de les escoles velles. Monserrate, te’l camp experimental de Son Mut Nou on hi ha sembrades 3000 figueres de 1.324 varietats diferents i de les quals, 226 són autòctones. La conferència integra, la podreu seguir a partir d’aquest dijous a les emissions per cable de TV Serverina.