Excursió de Camina Caminaràs a la Vall d’Alcanella

Excursió des del coll de la batalla fins a Sant Miquel de Campanet

Iniciàrem l’itinerari al coll de la Batalla, situat a la carretera d’Inca a Lluc (PM-213. Km 14,800) de cara a la benzinera i al restaurant del costat, començàrem a caminar pel camí que es troba just a la dreta del restaurant i amb un portell obert amb brancals de ciment. Avançàrem per un camí de carro, amb les característiques d’una pista forestal, que discorr cap al llevant. Uns set o vuit minuts després de la barrera, vam passar un collet poc perceptible i mentre pujàvem lleugerament, a l’esquerra, entre pins i alzines, vam veure el massís del puig Roig.

Després d’un planiol amb algun coll de tors, s’acaba la pista forestal i comença un camí de ferradura, en sentit cap a llevant, que ja no abandonàrem fins gairebé al final de l’intinerari. Molt aviat, a uns dos minuts, arribàrem a l’anomenat pas d’en Bartomeu.

Després de la zona del pas d’en Bartomeu, davallàrem cap al coll de la Rota. En
un descens ràpid, arribàrem a les cases de la Rota que es troben en ruïnes. Continuàrem en devallada entre alguns marges esbladregats, fins arribar a la font de la Rota.

De la font de la Rota, continuàrem el descens fins a les cases de ses Figueroles. Aquestes s’aixequen davant una clastra emmarcada. En aquest moment es troben en rehabilitació.

Cases de Ses Figueroles

Cases de Ses Figueroles
Des de les figueroles continuàrem en direcció llevant, cap a la base de la
Capella Blava; travessàrem el torrent d’Alcanella o dels Picarols. Per un petit senderó vam pujar fins un coll que ens deixà vora el portell d’Alcanella. El nostre camí continuà, fins a l’alzina d’Alcanelleta, que és un dels arbres singulars de Mallorca, amb una soca immensa i uns cimals d’ample radi. Alguns dels excursionistes entraren dins la soca, fins els primers cimals.

Des de l’alzina d’Alcanella, ens dirigírem a les cases d’Alcanelleta i sortírem cap
a l’era. Des d’aquest punt, i en davallada cap a la font de la Mina, apareix d’avant la
nostra vista el puig de Ca de Míner, rere el puig del Boix i sobre el coster de les Buines d’Or.

El camí davalla amb serpenteig en davallada i en poc temps arribam a la font de la Mina, en aquest punt decidírem dinar, ja que és un lloc que convida a fer-hi una aturada.

Vista interior de Sa Font de Sa Mina

Sa Font de Sa Mina

Després de dinar, continuàrem la davallada cap a la caseta d’en Pixa.
Ccontinuam entre alzines i les restes del món dels carboners s’accentuen, amb rotlles de sitges i barraques. Després d’aquesta zona de sitges, el camí dissenya una
espectacular recta de gran bellesa, entre alzines, murteres, arboceres i estepes. Al final de la recta trobàrem a la dreta, un pou rural de plata circular.
Després del pou, el camí continua ben recte i marcat. A l’esquerra, després de passar un portell ens dirigírem cap a les cases de la possessió de Biniatró, espectaculars i magestuoses, com podeu veure a les imatges.

Cases de Biniatró

Des de la cases de Biniatró i girant cap a la dreta passàrem per les cases de Son Monjo, d’aquí en pocs minuts arribàrem a la carretera de les Coves de Campanet on acabàrem aquesta bella excursió.

Antoni Servera
Grup Excursionista Camina Caminaràs