Estat actual del TDT de Son Corp

D’ençà que existeix el senyal de Televisió al nostre poble, sempre hi ha petit de la manca de cobertura. Amb l’entrada de la TDT la primera dècada del segle XXI i sobretot després del canvi d’ubicació del repetidor que va passar a reemetre el senyal des del Puig de Sa Basa al Puig de Son Corp pareixia que tot s’havia d’arreglar, però encara avui seguim amb algun problema. A continuació podeu veure un extracte de l’entrevista que mantinguérem amb el Regidor de Comunicació, Sergio Valbuena, que ens explica com es troba actualment el repetidor.