Entrevista a Paco Sard Villar

Aquesta és l’entrevista que feren a Paco Sard Villar, dins el programa entrevistes de bell nou.