Els serverins aproven els serveis de neteja i recollida de residus

Aquesta és la informació facilitada per l’Ajuntament referent a una enquesta realitzada al municipi sobre els serveis de neteja i recollida de residus:

“Per tal de conèixer l’opinió de la població serverina envers el serveis de recollida de residus i els serveis de neteja viària i jardineria, entre els mesos d’octubre i desembre de l’any passat es realitzaren un total de 352 enquestes a la ciutadania (37 % dones i 63 % homes) dels diferents nuclis urbans del municipi de Son Servera.

En aquesta enquesta de percepció es demanava la valoració de 0 a 10 en relació amb els serveis de recollida de residus porta a porta al nucli urbà de Son Servera, la recollida de residus mitjançant contenidors en els altres nuclis urbans i zona rústica (Cala Millor, Cala Bona, Costa dels Pins), el servei de recollida de voluminosos, la neteja dels carrers, el buidatge de les papereres, el manteniment de l’arbrat i de les zones enjardinades del municipi, etc.

pastedGraphic.png

Sexe

Núm. d’enquestes

Dona

223

Home

129

Total general

352

Dels resultats obtinguts cal destacar la bona qualificació del servei de recollida seletiva porta a porta i del servei de recollida de voluminosos i poda. Així mateix, la neteja dels carrers s’aprova amb un 6,41 a Son Servera i amb un 6,08 a Cala Millor, i el manteniment de les zones verdes amb un 6,75 a Son Servera i amb un 6,35 a Cala Millor. Les pitjors notes són per als serveis de neteja i manteniment dels contenidors de rebuig, amb una nota mitjana de 5,31, i pel manteniment de les zones de joc infantil.

Igualment, resulta interessant conèixer els serveis que obtenen una puntuació més alta i més baixa per nuclis urbans. Així, el servei que obté la millor nota per part de les persones residents al nucli urbà de Son Servera és la recollida de voluminosos, seguit del servei de recollida porta a porta; i el servei pitjor valorat és el manteniment dels parcs infantils. D’altra banda, les persones residents a Cala Millor i a Cala Bona valoren amb un 7,69 el servei de buidatge de contenidors de rebuig, i amb un 5,33 el manteniment de les zones de jocs infantils.

En canvi, els residents de la Costa dels Pins, Port Verd, Port Vell i Port Nou valoren amb un 7,5 els serveis de recollida de residus i suspenen amb un 4 i mig la neteja i el manteniment dels contenidors. Per acabar, en les zones rústiques del municipi, tot i no disposar de tots els serveis, es valoren els serveis prestats als nuclis urbans: aprova amb un 7 el servei de buidatge de papereres i suspèn amb un 4,8 la neteja de l’entorn dels contenidors.

L’anàlisi dels resultats obtinguts permet a l’Ajuntament posar més èmfasi en la millora dels serveis que han rebut una nota més baixa i conèixer objectivament la precpeció de la població envers els serveis impulsats per l’Ajuntament.

En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, Miquel Espases, ha expressat la gran importància de conèixer totes aquestes opinions a fi de millorar totes aquestes gestions mediambientals, alhora que ha agraït la col·laboració de tota la ciutadania per tal de confeccionar aquest estudi i ha valorat molt positivament els resultats obtinguts, sobretot de la recollida porta a porta que també necessitava de la col·laboració directa de tots els veïnats i de totes les veïnades.

De fet, des d’ara ja s’ha començat a fer feina per millorar l’aspecte dels parcs infantils tant de Son Servera com de Cala  Millor, així com de la resta de serveis que segons l’enquesta cal anar millorant.

nucli

Pregunta

Nota

Son Servera Servei de recollida porta a porta.

7,98

Servei de recollida de voluminosos.

8,55

Servei de recollida en general.

7,55

Imatge i tracte del personal del servei.

8,79

Neteja de l’entorn després de la recollida porta a porta.

7,06

Estat de neteja dels carrers.

6,41

Estat de buidatge de les papereres.

7,3

Estat de vegetació espontània al carrer.

6,64

Estat de neteja als parcs i places.

6,49

El manteniment dels arbres de la zona costanera

7,03

El manteniment de les zones enjardinades o zones verdes de la zona costanera.

6,75

El manteniment dels parcs infantils de la zona costanera.

6,35

El manteniment dels arbres del nucli de Son Servera.

6,63

El manteniment de les zones enjardinades o zones verdes del nucli de Son Servera.

6,75

El manteniment dels parcs infantils del nucli de Son Servera.

5,92

Cala Millor Neteja de l’entorn dels contenidors

5,98

Neteja i estat de manteniment dels contenidors de rebuig

5,84

Buidatge dels contenidors de rebuig.

7,69

Imatge i tracte del personal del servei.

8,93

Estat de neteja dels carrers.

6,08

Estat de buidatge de les papereres.

7,44

Estat de vegetació espontània al carrer.

6,33

Estat de neteja als parcs i places.

5,68

El manteniment dels arbres de la zona costanera.

5,53

El manteniment de les zones enjardinades o zones verdes zona costanera.

6,31

El manteniment dels parcs infantils de la zona costanera.

5,33

El manteniment dels arbres del municipi del nucli de Son Servera.

6,08

El manteniment de les zones enjardinades o zones verdes del nucli de Son Servera.

6,35

El manteniment dels parcs infantils del nucli de Son Servera.

5,08

Costa dels Pins Neteja de l’entorn dels contenidors.

5,00

Neteja i estat de manteniment dels contenidors de rebuig.

4,50

Buidatge dels contenidors de rebuig.

7,00

Servei de recollida porta a porta.

7,00

Servei de recollida de voluminosos.

NS/NC

Servei de recollida en general.

7,50

Imatge i tracte del personal del servei.

NS/NC

Estat de neteja dels carrers.

5,75

Estat de buidatge de les papereres.

7,00

Estat de vegetació espontània al carrer.

7,50

Estat de neteja als parcs i places.

NS/NC

El manteniment dels arbres de la zona costanera.

7,50

El manteniment de les zones enjardinades o zones verdes de la zona costanera.

6,31

El manteniment dels parcs infantils de la zona costanera.

8,00

El manteniment dels arbres del nucli de Son Servera.

7,50

El manteniment de les zones enjardinades o zones verdes del nucli de Son Servera.

7,00

El manteniment dels parcs infantils del nucli de Son Servera.

8,00

Rústic Neteja de l’entorn dels contenidors.

4,8

Neteja i estat de manteniment dels contenidors de rebuig.

5,6

Buidatge dels contenidors de rebuig.

6,2

Imatge i tracte del personal de servei.

6,00

Estat de neteja dels carrers.

6,8

Estat de buidatge de les papereres.

7,00

Estat de vegetació espontània del carrer.

6,5

Estat de neteja als parcs i places.

5,75

El manteniment dels arbres de la zona costanera.

6,5

El manteniment de les zones enjardinades o zones verdes de la zona costanera.

6,25

El manteniment dels parcs infantils de la zona costanera.

5,33

El manteniment dels arbres del nucli de Son Servera.

6,00

El manteniment de les zones enjardinades o zones verdes del nucli de Son Servera.

6,00

El manteniment dels parcs infantils del nucli de Son Servera.

5,33

El servei de recollida de voluminosos assoleix la millor nota amb un 8,55, seguit del servei de recollida de residus porta a porta, amb un 7,52.