Eliminació barreres arquitectòniques Ajuntament

Finalització de les obres per l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’Ajuntament de Son Servera i instal·lació d’un ascensor.