El tren de Llevant aconsegueix més recolzaments polítics

Amb la següent nota de premsa, la plataforma del tren de Llevant anunciava l’acord al que han arribat amb diferents partits polítics d’àmbit nacional i autonòmic:

“PSIB-PSOE, MÉS. EU i Independents per les Illes han refrendat la signatura dels batles del Llevant, per reanudar les obres del tren de Llevant, que es troben a mig fer i que el Govern Balear ha decidit cancelar definitivament i el que costarà resoldre els contractes, pagar indemnitzacions, expropiacions i adeqüació del territori, per a qualsevol ús, suposarà una quantitat de més de 30 milions d’euros, el 30% del que resta per acabar les obres del tren. Amb la diferència que aquesta despesa no l’assumirà el Ministeri de Foment, sinó el Govern Balear.

El tren no és un caprici, tots els especialistes (arquitectes, entitats ecologistes – adjuntam document i link al respecte) manifesten que el tren serà el mitjà de transport del segle XXI.

No fer el tren suposa no resoldre el problema de mobilitat, que hi ha a la Comarca del Llevant, on el transport públic és dissuasori per preu i impracticable per horaris. Un exemple: Anar en bus Cala Rajada-Palma costa 11€ i el darrer bus és a les 17h.

Lamentam que el PP hagi canviat d’opinió, ja que fins l’any 2011 recolzà les obres del tren a tots els consistoris del Llevant, al Parlament, que baltes del PP participaren en MARXES PEL TREN, que nosaltres organitzarem. Fins i tot foren, en alguna ocasió, amfitrions de la MARXA (Capdepera, 2004),

El tren de Llevant forma part del Conveni ferroviari signat amb el Ministeri de Foment l’any 2009 i que era finançat íntegrament per l’Estat.

La signatura d’aquest document assegura que el tren arribarà a la mar. Sols serà necessari esperar l’alternància política.”