El solar que permetria ampliar La Unió

La Unio Centre CulturalDeu anys després, Telefónica S.A. ha contestat a la sol·licitud de l’Ajuntament per poder adquirir el solar veïnat del Teatre La Unió, propietat de la filial, Telefónica moviles S.L. Segons fonts de l’empresa, aquesta estaria disposta a vendre el solar en qüestió, que està situat darrer la central de telefònica i que aquesta no ha utilitzat mai.
La situació l’empresa, que es troba immersa dins un projecte d’expandiment, dins Europa i Amèrica llatina, l’ha duit a desfer-se d’actius immobles que no emprar i que li suposen una càrrega econòmica amb imposts de béns immobles. Encara que no s’ha xerrat de preu, la filial de telefònica a donat el vist i plou a la venda del solar. Per poder afrontar aquesta despesa pressupostària, l’equip de govern està dispost a ajornar altres projectes com pugui ser la peatonalització de Pere Antoni Servera i la reforma a la plaça del Mercat.
Per la setmana que ve està prevista una entrevista entre el Batle i el Delegat de la companyia a Balears, per acordar les condicions.
L’adquisició del solar permetria l’ampliació del teatre, tant del pati de butaques com de l’escenari. Fins i tot s’esta estudiant si fer un edifici annex perquè les entitats locals puguin disposar de dependencies per les seves activitats. D’optar per aquesta darrera proposta, al que sembla segur és que albergaria els anhelats despatxos de l’oposició. Unes dependències que mai ha tengut l’Ajuntament de Son Servera i una gran sala insonoritzada perquè les entitats musicals dels pobles poguessin fer els seus assajos sense molestar els veïnats.