El sermó de Sa Calenda

Sermo calenda 2018El Sermó de Sa Calenda de Matines de Son Servera, d’enguany, ha estat predicat per Antoni Servera, com ja ho fes les tres edicions anteriors.