El primer Ball de Sant Antoni a TVE

Aquesta és la notícia de l’engalanda i el primer ball de Sant Antoni, que va emetre l’Informatiu Balear de TVE.