El PP demana una rebaixa de la contribució

El partit Popular serverí, presentarà una moció al proper ple ordinari, previst per al dia 19 d’aquest mes, per instar a l’equip de Govern (PSOE-Independents) a què modifiqui l’ordenança municipal sobre l’impost de béns immobles de naturalesa urbana, perquè aquest percentatge no superi el 0’59%. Segons els populars els ciutadans de Son Servera, han vist com des de 2007 va augmentant el seu rebut de la contribució, arribant l’Ajuntament a recaptar el doble del que ingressava en aquest exercici. En 2012 el Ministeri d’Hisenda va permetre a les entitats locals rebaixar el valor cadastral fins al 20%, però segons el PP, l’Ajuntament va pujar la taxa municipal un 16%, rebaixant-la l’any passat un 5% sense suposar, tan sols una tercera part de la pujada de 2012. Els populars creuen que ara amb la situació de superàvit és bon moment per rebaixar les càrregues als ciutadans.