El Mannequin Challenge d’Estanyol

Amb un Mannequin Challenge, la tenda s’Estanyol de Cala Millor, dona les bones festes a tots als clinets. Aquestes son les imatges: