El Govern incauta dues lleones i una lleopard a Son Servera

El Govern tanca el nucli zoològic de Son Servera i incauta les dues lleones i la lleopard davant el mal estat en que es trobaven

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha comissat dues lleones i una lleoparda del nucli zoològic de ca S’Hereu de Karl Naumann. Els felins es troben en quarantena fins que se’n conegui l’estat sanitari.

El comís s’ha produït aquest passat dimarts, 9 de febrer, amb les mesures de seguretat adequades. S’ha comptat amb el suport presencial d’un tècnic del Servei de Ramaderia, d’una unitat del SEPRONA i d’un tècnic del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB amb la pertinent comunicació amb la policia local. S’han utilitzat sedants per garantir la seguretat dels animals i del rescat i s’han pres mostres de sang per a les proves analítiques que permetran conèixer l’estat sanitari dels felins, que per ara romanen en aïllament preventiu.

S’acaba així una situació que l’Ajuntament de Son Servera va denunciar a la Conselleria el març de 2015. El començament, però, es remunta a 1999, quan la direcció general d’Agricultura va autoritzar la inscripció en el registre de nuclis zoològics de les Illes Balears d’una col·lecció zoològica ambulant de la qual era titular el ciutadà britànic Karl Naumann. L’activitat per a la qual sol·licitava l’autorització era l’espectacle amb els felins a diferents tipus d’establiments (parcs zoològics o circs), i per això se li concedí un registre d’acord amb el caràcter ambulant de l’activitat. Els animals estaven allotjats en un contenidor compartimentat en gàbies, i es disposava de dues gàbies grosses i un túnel desmuntables per als espectacles, l’entrenament i els exercicis dels animals. Quan es va autoritzar l’activitat, l’adreça era ambulant i el contenidor on estaven allotjats els felins no tenia una ubicació permanent.

El març de 2015 l’Ajuntament de Son Servera, mitjançant un escrit del batle, sol·licità col·laboració al Servei de Ramaderia del Govern per dur a terme una inspecció en la parcel·la on es trobaven als animals per comprovar-ne les condicions higienicosanitàries. Un mes més tard, un veterinari oficial de la Conselleria constatava que el recinte on estaven allotjats els animals no disposava d’una doble porta per evitar que s’escapassin i que les instal·lacions no complien les condicions de benestar animal per a una estada llarga i permanent. De fet, el propietari va admetre haver-se jubilat de l’activitat d’espectacles amb animals arran de la qual es va expedir l’autorització.

El mes de desembre de l’any passat el mateix veterinari dugué a terme una segona inspecció, en la qual va comprovar que persistia la infracció i que les lleones s’havien aprimat considerablement. L’activitat de col·lecció zoològica ambulant, per a la qual es va autoritzar la inclusió en el registre, havia cessat i havia esdevingut permanent i fixa.

Atesos aquests fets la Conselleria ha decidit donar de baixa el nucli zoològic, comissar les dues lleones i la lleoparda i designar la Fundació Natura Parc entitat encarregada dels animals, per la incautació i la custòdia provisional, ja que és l’única autoritzada i reconeguda, a les Illes Balears, que disposa dels mitjans i les instal·lacions adequades per fer-ho.