El davallament de l’Església Nova

Els murs de l’Església Nova cada divendres Sant es converteixen amb Gòlgota, Aquella muntanya dels afores de Jerusalem, on Crist va ser Crucificat. És tracta de l’escenificació de la mort de Jesucrist a la creu. Aquestes són les imatges de la representació d’enguany.