El conveni entre Ajuntament i Ports està pendent de signatura

Port de Cala Bona

Després de les darreres informacions donades per Ports de les Illes Balears, on autoritzava la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Son Servera, on aquest assumia el manteniment de les zones enjardinades a l’àrea del Port de Cala Bona i les reparacions elèctriques menors a canvi de rebre un local destinat a oficina turística, l’Ajuntament ha fet públic el següent comunicat:

“A dia d’avui no s’ha signat el conveni després de falta de consens. Per això segueix essent l’Autoritat Portuària l’encarregada de la gestió i manteniment de totes les instal·lacions vinculades al Port de Cala Bona.
Però davant la situació de deixadesa del manteniment de jardins, il·luminació i neteja, l’Ajuntament de Son Servera, es veu obligat, un cop més, a assumir aquestes competències.
“Som conscients que el nostre municipi es deu a la imatge que projectem als nostres visitants, per això farem aquests treballs, sense cap contraprestació de Ports, com venim fent des de fa més d’un any, i així ho podem demostrar, ja que cada vegada que l’Ajuntament de Son Servera realitza una actuació a la zona portuària, l’encarregat de Ports signa un albarà de la feina feta.
Una vegada més, som els petits municipis, que davant la falta de competència del nostre Govern ens veiem obligats a assumir unes competències que ens resulten molt cares, però que realitzem pel bé del nostre municipi”.

Miquel Espases
Regidor Vies i Obres