El Consorci Turístic estalvia aigua

El Consorci de Turisme ha llançat, junt amb les àrees de Medi Ambient d’ambdós ajuntaments, una campanya d’estalvi d’aigua entre residents i turistes, finançada per l’empresa concessionària del servei de neteja dels ajuntaments, sota el lema “Siguem realistes, el tassó és mig buit: no tudis l’aigua”. En total s’han editat 16.000 fulletons en quatre idiomes, anglès, alemany català i castellà. Els cartells que es posaran a disposició de tots els establiments hotelers i es repartiran també pels edificis municipals, escoles, bars, etc.

“Amb aquesta campanya volem conscienciar a la ciutadania i als nostres visitants de la importància que representa pel medi ambient fer un bon ús del consum d’aigua potable”, assenyala la regidora de Turisme de Son Servera, Margalida Vives.
 Segons ha apuntat el regidor de Turisme de Sant Llorenç, Nicolau Bordal 
“Són consells que serveixen per poder fer petits canvis en els nostres costums diaris però que ens ajuden a estalviar”.

La regidora de Turisme de Son Servera, Margalida Vives, recorda que només a la nostra zona costanera tenim unes 35.000 places hoteleres i, és per aquest motiu, que “és tan important procurar que els turistes adoptin mesures d’estalvi”, afegeix el regidor de Turisme de Son Servera, Miquel Espases.

L’informe de sostenibilitat elaborat per l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Llorenç constata que cal reduir el consum d’aigua per tal d’apropar-se al valor recomanat per l’Organització Mundial de la Salut, que és de 150 litres per persona i dia.

En l’actualitat, l’aigua subministrada al municipi prové d’Aigües Son Sard i de Costanera d’Aigües i Serveis. En el terme de Son Servera el consum d’aigua durant el 2015 va ser de 1.100.000 m3. Les reserves hídriques a la zona de Llevant es troben a un 73% de la seva capacitat.