Donació de terrenys al cementiri

Un veïnat anònim de Son Servera, ha cedit més de mil metres quadrats de terreny, perquè es puguin ampliar els vials d’accessos al tanatori i cementiri municipal. A canvi el cedent rebrà dotze nínxols. Els terrenys estan contigus al vial d’accés i permetran crear noves zones d’aparcament i ampliar l’accés de vehicles al tanatori municipal, que actualment està en un estat de difícil accés. El cementeri segueix tenint un problema d’accessibilitat i d’estacionament per als vehicles als que es suma la problemàtica que tenen els cotxes fúnebres per accedir a la zona inferior de l’edifici de tanatori. Aquesta cessió de terrenys permetrà resoldre aquests i altres problemes d’accessibilitat bàsicament. A principis del mes de setembre el Consistori instal·larà una placa commemorativa, on a petició del cessionari, tendrà una particular inscripció.