Del Myotragus a Cecili Metel

Divendres a la sala de la Biblioteca de Son Servera, es va quedar petita per la presentació de la traducció del llibre de Mark Van Strydonck, que ha fet l’arqueòleg serveri Antoni Puig. Es tracta d’un llibre que ens narra la prehistòria en un llenguatge dirigit al gran públic.