Creació del Programa de Parentalitat Positiva

En els darrers anys, l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Son Servera ha rebut nombroses demandes de mares i pares preocupats per la creixent problemàtica en la convivència familiar, fruit de l’aparició de conflictes entre els diferents membres de la família (sobre tot, entre pares/mares i fills/es).

Amb la finalitat d’orientar als pares i mares i d’incrementar la formació i l’assessorament educatiu dirigit a les famílies, des de l’Àrea de Benestar Social, les educadores socials hem posat en marxa el “Programa de Parentalitat Positiva”.

Amb aquest programa pretenem ajudar als pares i mares a comprendre les causes de les desavinences amb els/les fills/es i millorar les relacions de la convivència familiar.

El programa consta d’11 sessions de 2 hores cada una (els dimecres de les 17 a les 19 hores) durant les quals tractem de forma grupal i participativa, de:

 • Conèixer pautes educatives per a relacionar-nos bé amb els/les nostres fills/es
 • Intentar adaptar aquestes pautes a la nostra situació familiar practicant les estratègies que es comenten a cada sessió.
 • Compartir les nostres experiències com a mares i pares i aprendre entre tots.
 • Aprendre a donar-nos compte de:
  • El que ens succeeix interiorment: el que pensam, el que sentim.
  • El que influeix en la nostra manera d’actuar amb nosaltres mateixos i amb els nostres fills.

Els continguts que treballem durant les sessions van dirigits a oferir respostes en les següents àrees:

 • Informació sobre les característiques evolutives dels menors.
 • Habilitats cognitives i autoregulació emocional.
 • Autoestima i asertivitat en el desenvolupament de la funció parental.
 • Escolta activa i empatia.
 • Estratègies de resolució de problemes i de negociació.
 • Disciplina per a fomentar l’autoregulació del comportament en els fills.
 • Límits, normes i conseqüències.