Convivència per a la prevenció de la violència escolar

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Son Servera, juntament amb l’IES Puig de Sa Font, l’Ajuntament de Sant Llorenç, l’AMIPA i el CEP, participaran en el programa de convivència per a la prevenció de la violència escolar i el bullying, denominat TEI, Tutoria Entre Iguals, pioner a les Illes Balears.

Aquest programa, que es presenta en format de taller, és una estratègia educativa dissenyada com una mesura pràctica i preventiva contra la violència i l’assetjament escolar. Consisteix en el fet que alumnes de 1r d’ESO tendran un alumne de 3r d’ESO com a tutor emocional, que els transmetrà valors de convivència i de tolerància zero respecte de la violència. No debades, és un fet demostrat que la incidència sobre els alumnes tutoritzats per altres alumnes és molt superior a la que poden exercir els pares i els professors.

Els objectius que es persegueixen amb aquest programa són actuar sobretot sobre la violència, sensibilitzar la comunitat educativa sobre els seus efectes i sobre l’assetjament escolar, i integrar la tolerància zero respecte de la violència i el maltractament. A més, facilita enormement el procés d’integració dels nous alumnes de 1r d’ESO en el centre educatiu.