Coneix la canera municipal

A la següent entrevista amb n’Elsa De Opazo, coordinadora de la canera municipal, podeu conèixer més sobre el seu funcionament.