Composició nou equip de govern

 L’Ajuntament de Son Serverra va constituir durant el ple celebrat aquest dimarts migdia, l’organigrama de Govern municipal que regirà la legislatura que acabem d’encetar. Així, es van definir les àrees que cada regidor de l’equip de Govern dirigirà, deixant el consistori amb aquesta repartició: Àrea municipal de Comptes i Hisenda, Turisme, Fires i Festes – Margalida Vives Andreu (Independents). Àrea municipal d’Agricultura i Pesca, i Medi Ambient, Miquel Espases Collantes (Independents). Àrea municipal de Serveis Socials, Margalida Bonet Cabrer (independents). Àrea municipal de Cultura, Joventut i Normalització Lingüística, Maria Arenas Zarco (PSOE). Àrea municipal de Recursos Humans, Prevenció de Riscos Laborals, Gent Gran i Sanitat, Maria Remedios Cañadas García (PSOE) Àrea municipal d’Educació, Igualtat i LGTBI – Maria Teodora Moreno Gómez (PSOE). Àrea municipal de Policia, Vies i Obres, Mobilitat i Modernització. Sergio Valbuena Pérez (PSOE) Àrea municipal d’Esports, Participació Ciutadana, Patrimoni, Mercat i Comerç, Ramon Reus Brunet (PSOE) àrees municipals d’Urbanisme, Comunicació, Relacions Institucionals i Batlia, Natalia Troya Isern (PSOE). La batlia també s’encarregarà d’aquelles competències que la Llei  li atribueix i que no estan expressament delegades. 

Retribucions. 

En quant a retribucions el plenari va aprovar noves retribucions i indemnitzacions que els representants municipals cobraran durant els pròxims quatre anys i que podeu veure a aquest enllaç. Segons un comunicat de l’Ajuntament, se  increment una mitjana del sis per cent que respon a una compensació per a la congelació dels salaris des del 2011. Amb tot, tots els membres del consistori serverí cobraran segons dedicació. En total hi haurà 2 regidors al 100% (38.500 euros anuals), juntament amb la batllessa (49.000 euros anuals), 4 regidors amb una dedicació del 70% (27.000 euros anuals) i 2 regidors estaran a un 50% (20.000 euros anuals). Com a novetats, els plenaris municipals es faran cada dos mesos, tal i com es feia fins ara però en horari de matí  en lloc d’en horari de vespre com es feia a la passada legislatura. El principal motiu d’aquesta decisió ha estat la duració d’aquests que obligava a passar de les 00.00h del dia següent. Així mateix, també cal destacar la creació de la nova àrea d’Igualtat i LGTBI i que té com a objectiu treballar en polítiques dirigides a fer real i efectiva la igualtat entre dones i homes i l’erradicació de tota forma de discriminació i fer feina a favor dels drets i de la no-discriminació de les persones d’aquest col·lectiu.