Composició del nou equip de govern

Aquesta serà la nova composició de l’equip de govern municipal:

La Batlia, serà compartida dos anys entre Natalia Troya (PSOE) i Antoni Servera (Independents) qui també gestionaran les àrees de Policia, Recursos humans i Relacions Institucionals. Serà l’única àrea que tindrà dedicació exclusiva.

La Regidora Maria Arenas (PSOE) gestionarà les àrees de Cultura, Joventut i Normalització amb una dedicació del 50%.

La Regidora Margalida Vives (Independents) gestionarà les àrees d’Hisenda, Turisme i Gent Gran, amb una dedicació del 80%.

El Regidor Antoni Servera (Independents), gestionarà les àrees de Urbanisme, agricultura i pesca amb una dedicació del 50%.

La Regidora Catalina Servera (PSOE), gestionarà les àrees d’Educació i Serveis Socials, amb una dedicació del 50%.

El Regidor Francesc Riera (Independents), gestionarà les àrees de Fires i festes i comerç, amb una dedicació del 70%.

El Regidor Sergio Valbuena (PSOE), gestionarà les àrees de Comunicació, Mobilitat, Modernització i Sanitat, amb una dedicació del 50%.

El Regidor Miquel Espases (Independents), gestionarà les àrees de Patrimoni, Vies i Obres i Medi Ambient, amb una dedicació del 70%.

El Regidor, Ramon Reus (PSOE) gestionarà les àrees de Participació Ciutadana i Esports, amb una dedicació del 50%.

D’aquest decret d’assignació d’àrees, se n’assebentarà al ple, al transcurs d’una sessió extraordinària que es celebrarà el dimarts dia 30 de juny.

El decret també estableix que les sessions ordinàries del ple es celebraran cada dos mesos, el tercer dijous i passaran a celebrar-se a les 20 hores en horari d’hivern i a les 21 hores en horari d’estiu.