Comparsa Fil i botons

Cada any es milloren les comparses de la nostra rua, són més nombroses i amb disfresses més elaborades. TV Serverina ha volgut conèixer com viu una comparsa les hores prèvies al carnaval. Hem triat la comparsa de Fil i botons, que va quedar segona classificada de les comparses grosses de la rua.