Comissió tècnica pla municipal drogues

2 fase pla droguesDia 24 de febrer s’ha realitzat la segona reunió de la comissió tècnica que ha d’elaborar el pla municipal de drogues de Son Servera. L’objectiu de la reunió  ha estat informar a tots els participants dels resultats de les enquestes que es varen recopilar tant a nivell de la ciutadania, com a nivell tècnic-professional , per recopillar informació sobre la percepció del consum de drogues en el municipi.

A partir d’aquests resultats, s’han presentat possibles línies d’actuació i s’ha elaborat un document,  que cada membre de la comissió omplirà, en el que analitzarà les actuacions i estratègies que es fan i en proposarà de noves per incloure en el pla.

Pel que fa a les enquestes s’ha de remarcar la gran participació, ja que s’han recopilat 1200 qüestionaris de la ciutadania i 79 de tècnics (professorat, policia, serveis socials, joventut, etc).

La primera reunió de la comissió es va realitzar dia 16 de desembre. En aquesta reunió es va proposar qui formaria la comissió i es va treballar amb els qüestionaris, tant qualitatius,com quantitatius que ens han servit per fer el diagnòstic.

Per a que el pla s’ajusti al màxim a la realitat del nostre municipi la comissió tècnica encarregada de redactar el pla està formada per un equip pluridisciplinar de distints tècnics municipals, professionals de l’educació i la salut i de representants d’entitats i associacions relacionades amb la temàtica. Tot això amb el suport d’un tècnic de la Secció de Prevenció Comunitària de l’IMAS.